Regulamin oraz polityka prywatności


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO         

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego www.monikasalapat.pl 

Sklep Internetowy jest prowadzony przez Monikę Sałapat, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Monika Sałapat Design z siedzibą w Jachówce 317 34-211Budzów, nr NIP 552-164-95-85, nr REGON 361536703, działalność zarejestrowana w CEIDG.

 1. Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego
 1. Sklep Monika Sałapat Design prowadzi sprzedaż internetową oraz stacjonarną.
 2. Monika Sałapat Design to nazwa własna, będąca własnością intelektualną Moniki Sałapat. Wszystkie projekty obecne w ofercie Sklepu również są własnością intelektualną Sprzedawcy.
 3. Monika Sałapat Design jest jednocześnie producentem oferowanego towaru i głównym koordynatorem produkcji.
 4. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe i osobiste prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, prawo do domeny internetowej należą do Sprzedawcy.
 5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 6. Nasz Sklep posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może spowodować utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu.
 7. W celu złożenia zamówienia Kupujący musi posiadać aktywne konto poczty elektronicznej.
 8. Do każdego zakupionego towaru, wystawiana jest faktura imienna. Nie wystawiam faktur VAT.
 1. Zamówienia
 1. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę, za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu
 2. Złożenie zamówienia przez Klienta, stanowi zawarcie umowy sprzedaży towarów, będących przedmiotem zamówienia i zobowiązuje Klienta do dokonania zapłaty za towar.
 3. Zamówienia można składać poprzez rejestrację, czyli nieodpłatne utworzenie Konta Klienta.
 4. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym. W celu złożenia i realizacji zamówienia wystarczające jest podanie danych do wysyłki.
 5. Złożenie zamówienia, jest jednoznaczne z przyjęciem go do realizacji.
 6. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje potwierdzenie jego złożenia drogą elektroniczną.
 7. Zamówienia są realizowane w kolejności ich składania.
 8. Do chwili, gdy zamówienie nie zostało wysłane, możliwa jest jego modyfikacja lub anulowanie.
 9. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 10 dni roboczych. W sytuacji, gdy w danej chwili w magazynie nie będzie zamówionych przez Państwa produktów, czas realizacji może się wydłużyć, o czym poinformujemy osobnym mailem.
 10. Towar wysyłany jest po zaksięgowaniu wpłaty na konto, lub bezpośrednio po uzyskaniu informacji o wyborze płatności przy odbiorze (za pobraniem).
 1. Płatności
 1. Dostawa
 1. Realizujemy dostawę towaru jedynie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W szczególnych przypadkach zamówienie może być wysłane za granicę, po wcześniejszym ustaleniu warunków dostawy.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia zamówionego, pełnowartościowego towaru, bez wad.
 3. Termin i realizacja dostawy zamówienia jest podawany w dniach roboczych, zgodnie z wybraną formą dostawy.
 4. Zamówione towary są dostarczane zgodnie z danymi adresowymi podanymi przez Klienta.
 5. Realizacja zamówień złożonych w piątek po godz.15, sobotę, niedzielę lub święta rozpocznie się pierwszego dnia roboczego po godzinie 8.00.
 6. Zamówienia realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.
 7. Klient przed odebraniem przesyłki zobowiązany jest do sprawdzenia otrzymanej przesyłki, która powinna być dokładnie zapakowana, bez żadnych widocznych śladów uszkodzeń. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od doręczyciela spisania właściwego protokołu.
 8. Jeżeli towar był w momencie jego odebrania uszkodzony, należy w obecności kuriera/doręczyciela spisać protokół i uszkodzony towar wysłać za pośrednictwem kuriera na koszt firmy Monika Sałapat Design.
 9. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w siedzibie firmy pod adresem 34-200 Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 16 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.
 10. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia, dostawca pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.
 1. Rękojmia
 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi zamówionego towaru bez wad fizycznych i prawnych. Jeżeli towar takie posiada, Sprzedawca jest zobowiązany wobec Klienta do naprawienia szkody (rękojmia).
 2. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny, ewentualnie może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub żądać usunięcia wady.
 3. Jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.
 4. Klient składa reklamację poprzez złożenie stosownego oświadczenia drogą elektroniczną lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. Może w tym zakresie skorzystać z poniższego wzoru ___(wzór reklamacji)____________.
 5. Towar nie spełniający oczekiwań Klienta lub zawierający wady należy odesłać na adres siedziby firmy.
 6. Odsyłany towar powinien zawierać oryginalne opakowanie lub opakowanie zastępcze, chroniące w sposób właściwy towar przed uszkodzeniem podczas transportu firmą spedycyjną.
 7. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia.
 1. Zwroty/wymiana towarów
 1. Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów – za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru – przy czym prawo to realizuje się poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej, wysłanego na adres naszej siedziby, bądź w formie elektronicznej, wysłanego na adres poczty elektronicznej biuro@monikasalapat.pl w terminie 14 dni od momentu dostarczenia towaru.
 2. Chcąc złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, konsument może skorzystać z poniższego wzoru ___(wzór odstąpienia)_______, choć nie ma takiego obowiązku.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  • towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
  • świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres siedziby Sprzedawcy.
 4. Towar powinien zostać odpowiednio zapakowany, tak aby możliwy był bezpieczny transport firmą spedycyjną.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Zwrot zapłaconej ceny oraz wszelkich poniesionych w związku z zawarciem umowy kosztów zostanie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy czym Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem otrzymanych płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania.
 7. Zwrot płatności otrzymanych od konsumenta dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że wybierze on inny sposób otrzymania zwrotu pieniędzy.
 8. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez Kupującego dodatkowych kosztów.
 1. Ochrona danych osobowych
 1. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)
 2. Dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom (przede wszystkim firmom spedycyjnym) wyłącznie w zakresie niezbędnym do zrealizowania umowy zawartej z Klientem.
 3. Właściciel Sklepu jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego ze Sklepu Internetowego.
 4. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo wglądu do tych danych, prawo do ich poprawienia oraz prawo do złożenia żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
 2. Wszelkie spory dotyczące transakcji będą rozwiązywane polubownie, a prawem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów jest prawo polskie.
 3. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa mające zastosowanie do działalności sklepu internetowego.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
 5. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.07.2015

 

Pliki do pobrania:

Sklep Monika Sałapat Design wykorzystuje pliki cookies, które są niezbędne do działania koszyka produktów.
W każdej chwili można wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki.
Dowiedz się więcej o polityce prywatności sklepu